ข่าวผลิตภัณฑ์

  • Hydraulic Fittings For Chemical Applications

    อุปกรณ์ไฮดรอลิกสำหรับงานเคมี

    ข้อได้เปรียบด้านประสิทธิภาพการประมวลผลทางเคมี เนื่องจากโรงงานผลิตสารเคมีทำงานตลอดเวลา พื้นผิวของอุปกรณ์ต้องสัมผัสกับสารเปียก กัดกร่อน กัดกร่อน และกรดอย่างต่อเนื่อง สำหรับกระบวนการเฉพาะ ต้องทนต่ออุณหภูมิที่ร้อนจัดหรือเย็นจัด และง่ายต่อการ...
    อ่านเพิ่มเติม